Styrelsepresentation

Mer info kommer inom kort. En presentationsrunda kommer också att ta plats nästa vecka på SNÄf:s Instagram konto.

Ordförande, Sebastian Henriksson

Ordförande 

Sebastian Henriksson


Sekreterare, Mikaela Weckman

Sekreterare 

Mikaela Weckman


Skattmästare, Albert Ulenius

Skattmästare 

Albert Ulenius


Kontaktsekreterare och vice ordförande, Elin Rosendal

Kontaktsekreterare & vice ordförande

Elin Rosendal


Alumnansvarig, Nicolas Sjöberg

Alumnansvarig

 Nicolas Sjöberg


Informatör, Linda Helaskoski

Informatör 

Linda Helaskoski


Gulisansvarig, Niklas Ulfves

Gulisansvarig 

Niklas Ulfves


Programansvarig, Ester Sundström

Programansvarig

 Ester Sundström