Historia

Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. (SNÄf) grundades 1983 av de svenska nationerna och ämnesföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), för att driva intressebevakning inom kåren. Sedan 1998 är SNÄf en registrerad förening.

1983 var den första gången som de svenska korporationerna inom studentkåren gick till delegationsval under namnet SNÄf. Man gjorde gemensam sak med Svenska valförbundet Mitten och Obundna, som redan tidigare hade varit verksamma vid studentkåren. Valringen döptes till Svenska Valringen. SNÄf fick 167 röster, vilket räckte till två mandat.

Två år senare hade Mitten och Obundna försvunnit, men Svenska Valringen kompletterades istället med valförbundet Zanapap. I valet mer en fördubblade SNÄf sina röster och fick tre mandat. Zanapap bidrog med ett tiotal röster.

I delegationsvalen 1987, 1989 och 1991 gick de svenska krafterna till val på en gemensam lista vid namn Svenska Gruppen. Det dröjde ända tills 1993 innan SNÄf återuppstod. Två val senare, 1997, gjorde man röstmässigt det bästa valet hittills. De 666 rösterna räckte till fyra mandat.

Genom åren har SNÄf agerat inom de flesta organ inom studentkåren. Ofta har SNÄf varit representerad i studentkårens styrelse. Genom åren har SNÄf drivit många frågor inom HUS som också har lett till resultat. Studentkårens tvåspråkighetsutskott grundades 2001. År 2003 och 2006 har kåren presenterat en tvåspråkighetsstrategi. SNÄf har också drivit på förbättringar av den svenskspråkiga servicen vid Hoas och SHVS.

Tidigare aktiva inom SNÄf är bland annat stadsstyrelseledamot Jan D. Oker-Blom (HUS styrelse 1998) och riksdagsledamot Christina Gestrin (HUS delegation 1989-1990).