Medlemmar

Nationer

Nylands Nation – Finlands äldsta nation, grundad 1643 vid universitetet i Åbo. Finns sedan 1901 vid Kaserntorget i Helsingfors centrum i ett hus ritat av Karl Hård af Segerstad. Nationer har ca 650 medlemmar varav två tredjedelar studerar vid Helsingfors universitet och en tredjedel studerar på bl.a. Aalto, Hanken och Arcada.

Vasa Nation – det gemensamma vardagsrummet för unga österbottningar i Helsingfors. På nationen sammanstrålar studerande från olika studieinriktningar och från olika delar av Österbotten till programkvällar, fester samt idrotts- och kulturprogram. Nationen ligger centralt bredvid riksdagshuset med utsikt över Helsingfors.

Åbo Nation – räknar sin långa historia från år 1643 då de första nationerna uppstod vid Kungliga Akademien i Åbo. Åbo Nation i sin nuvarande form uppstod år 1906, då under namnet Åbo Avdelning. Nationen samlar idag svenskspråkiga studenter med rötterna i Åbo, Åboland, Åland, Björneborg, Västra Nyland och Tammerfors till såväl allvar och lek i Nypolen i hjärtat av huvudstaden.

Östra Finlands Nation – nationen för alla de studerande som är hemma från Sibbo, Borgå, Lovisanejden och Kotka och som studerar i Helsingfors. Nationen erbjuder omväxlande program med allt från filmkvällar och bowling till mer studentikosa evenemang som fester och sitzar.

Ämnesföreningar

Borderline – ämnesföreningen för socialpsykologistuderande vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Socialpsykologerna balanserar i gränslandet mellan psykologi och sociologi, och därför erbjuder Borderline en hemtrevlig ingrupp med diskussionkvällar, exkursioner, sitsar, studiecirklar, intressebevakning och såklart den legendariska studieresa.

Didacta – ämnesföreningen för dem som studerar pedagogik eller vuxenpedagogik på svenska vid pedagogiska institutionen vid Helsingfors universitet. Verksamheten består av månadsmöten, temakvällar, föredrag, studiebesök, kultur-och sportevenemang samt fester och middagar.

Juristklubben Codex – ämnesföreningen för de svenskspråkiga juridikstuderandena vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.

Lycksalighetens ö – en ämnesförening för alla som studerar nordisk litteratur vid Helsingfors univeritet. Föreningen ordnar program i form av fester, möten, spelkvällar, bokklubbar, teater- och biobesök samt annat program som dels motvikt och dels stöd till studierna.

Medicinarklubben Thorax – ämnesföreningen för svenskspråkiga medicine-, odontologie- och veterinärmedicinstuderande vid Helsingfors Universitet. Medlemsantal är ca. 200. Thorax huvuduppgifter är dels att slå vakt om studerandenas intressen, dels att ordna program och fester för medlemmarna.

Octavia – ämnesföreningen för studerandena i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Syftet med föreningen är att fungera som ett kontaktorgan studeranden emellan som läser socialt arbete vid SSKH och mellan dem och andra föreningar inom det sociala området.

Politicus – en ämnesförening för svenskspråkiga studerande på statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Ordnar sitser och kulturevenemang, deltar i fakultetens gemensamma verksamhet och samarbetar med de andra svenskspråkiga statsvetarföreningarna i landet.

Saga – ämnesföreningen för alla som studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet. Ämnesföreningen grundades år 1986 och har idag ca 250 medlemmar. Saga samlar in alla studerande av nordiska språk till gemensamma evenemang och erbjuder omväxling till studierna.

Skalskaldd är ämnesföreningen för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation, och som medlemmar har den både nuvarande studenter och alumner.

Spektrum – svenskspråkig ämnesförening vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Medlemskåren består främst av matematiker, fysiker, kemister och dataloger. Föreningens främsta uppgift är att främja medlemmarnas intressen, d.v.s. föra samman finlandssvenska studerande vid HU.

Svenska Naturvetarklubben – en liten, men desto bättre ämnesförening för svenskspråkiga biologi- och geografistuderande vid Helsingfors universitet. Föreningen är också öppen för övriga naturvetenskapligt intresserade. SvNK grundades 1920 och hör därmed till en av de äldsta ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet

Svenska Studenters Agro-forst förening – en förening för alla svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Med i vårt glada gäng finns bl.a. livsmedels-, miljövårds-, mikrobiologie-, ekonomie-, teknologie-, lantbruks- och skogsbruksstuderande.

Statsvett – en ämnesförening för studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet som har statsvetenskap som huvudämne. Statsvett arbetar för att alla dess medlemmar skall ha möjlighet att inte bara sitta med näsan i boken utan att även ha det roligt nu och då.

StudentOrganisationen vid Soc&kom – ämnesförening för alla studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Bland medlemmarna finns personer som studerar journalistik, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete, statskunskap och rättsvetenskap.

Övriga föreningar

Akademiska Damkören Lyran, grundad 1946, är den enda damkören vid Helsingfors universitet och hör till Finlands främsta damkörer. Lyrans klang är nordiskt lätt och ljus, med en mustig altbotten.

Akademiska Sångföreningen – Finlands äldsta levande kör. Står för manskörssång på hög nivå och med bred palett – från stora klassiker till pinfärska uruppföranden, från lyriska stämningar till manhaftigt patos, från djupaste allvar till studentikos lättsinnighet.

Helsingfors Svenska Studentmission – finns till för dig som studerar, för dig som har en kristen tro och vill växa i den och för dig som är nyfiken på vad kristen tro handlar om. Studentmissionen är en del av den tvåspråkiga organisationen Finlands evangelisk lutherska Student- och Skolungdomsmission rf.

Studenternas teaterförening – står bakom Studentteatern, är en amatörteaterförening med lång tradition. Den egentliga Studentteatern formades ur Fredagssällskapets dramatiska cirkel år 1939. Genom åren har Studentteatern ofta fungerat som en grogrund för unga teatertalanger, och bland föreningens tidigare medlemmar finns en rad kända finlandssvenska teaterproffs.

Åländska studentföreningen i Helsingfors – en förening för åländska studerande i huvudstadsområdet. ÅSFH grundades 1992, så vi är inte en så gammal förening, men icke desto mindre aktiva.