Delegationsgruppen

Delegater:

Karin Cederlöf 
Rasmus Olander 
Claes Bergh

Suppleanter:

Alexandra Kuhlefelt, Teddi Nyberg, Karolina Lång, Anita Westerholm, Daniel Mickos, Elsa Rinne

Alla nås på fornamn.efternamn@helsinki.fi. Hela delegationsgruppen nås på snaf-deleg at helsinki.fi.