Delegationsgruppen

Delegater:
Nora Liimatainen
Andreas Stenbäck
Emilia Granqvist
Lovisa Back
Viola Mickos
Emma Heikkilä

Suppleanter:
Nicolas Sjöberg
Fredrik Ahlström
Hans-Jacob Lindbäck
Theodora Nyberg
Vera Lindén
Jessica Karlsson
Antonia Westerholm
Julia Wik
Mirjam Ekelund
Camilla Alperi
Viktor Olander
Ester Sundström

Alla nås på fornamn.efternamn@helsinki.fi. Hela delegationsgruppen nås på snaf-deleg at helsinki.fi.