Styrelsen 2019

Styrelsen 2019 ser ut enligt följande:

Ordförande: Sebastian Henriksson

Sekreterare: Mikaela Weckman

Skattmästare: Albert Ulenius

Kontaktsekreterare & vice-ordförande Elin Rosendal

Programansvarig: Ester Sundström

Informatör: Linda Helaskoski

Alumnansvarig: Nicolas Sjöberg

Gulisansvarig: Niklas Ulfves