Styrelsen 2016

 

Postadress
Svenska Nationer och ämnesföreningar
Mannerheimvägen 5 A
00100 Helsingfors

 

Styrelsen 2016

Ordförande: Pauliina Perkonoja +358405657291

Sekreterare: Heidi Enbacka

Skattmästare, vice ordförande: Robin Ollus

Kontaktsekreterare, gulisansvarig: Emilia Granqvist

Programansvarig: Jessica Karlsson

Valchef: Rita Härmälä

Hela styrelsen nås på snaf-styrelse (a) helsinki.fi.

 

Från höger: Robin, Jessica, Pauliina, Emilia, Heidi och Rita.

Från höger: Robin, Jessica, Pauliina, Emilia, Heidi och Rita.

Jag heter Pauliina Perkonoja, är från Åbo och studerar socialpsykologi för n:te året på Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Förra året satt jag också i SNÄf:s styrelse och detta år är det jag som håller i ordförandeklubban. Jag har tidigare bl.a. fungerat som ordförande i ämnesföreningen Borderline, samt har varit och är ännu aktiv i StudOrg Och Åbo Nation. Jag sitter även i SSI:s styrelse och som studentrepresentant i olika organ. Jag strävar efter att flera studerande ska känna till och ha nytta av SNÄf! Tveka inte att ta kontakt t.ex. per e-post på pauliina.perkonoja@helsinki.fi

Jag är Robin Ollus, andra årets studerande på den juridiska fakulteten och representerar Codex i SNÄf:s styrelse. I år fungerar jag som skattmästare och vice ordförande i SNÄf:s styrelse. Orsaken till att jag ställer upp för SNÄf är att jag vill jobba för att skydda de svenska studerandenas intressen. Speciellt i en tid då universitetet skär ner är det viktigt att jobba för att bibehålla det svenska språkets ställning på universitetet. Ni når mig på robin.ollus@helsinki.fi.

Heidi Enbacka heter jag och studerar utbildningssociologi och -politik vid institutionen för beteendevetenskaper. Jag har varit och är till viss del ännu aktiv i föreningar som StudOrg, Habitus, Lyran, Politicus, Vasa nation och Studentteatern. I år fungerar jag som sekreterare i SNÄf:s styrelse och som ordförande för SNÄf:s delegationsgrupp. Jag vill jobba för att svenskspråkiga studerande ska känna sig hemma i studentkåren. Du når mig på heidi.enbacka@helsinki.fi

Jag heter Jessica Karlsson och studerar allmän- och vuxenpedagogik på Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet men studerade före det musikvetenskap. Jag har varit och är ännu också en aktiv medlem av Östra Finlands Nation. I år sitter jag som programansvarig i SNÄf:s styrelse och planerar och förverkligar olika program. Mig når man på jessica.karlsson@helsinki.fi

Jag heter Rita Härmälä och jag påbörjade mina studier i juridik på universitets juridiska fakultet hösten 2014. Ända sedan dess har jag varit aktiv på Codex och i år är jag med i Codex styrelse som studienämndsordförande. Det var egentligen studieärendena på juridiska fakulteten som väckte mitt intresse för att bli aktiv i SNÄf, eftersom det under detta år kommer att ske mycket förändringar både på vår fakultet och hela universitetet. Detta innebär att det under året är ytterst viktigt för studerandena att vara aktiva på den fronten, i synnerhet för att de svenskspråkiga inte ska glömmas bort bland diverse förändringar! I år är jag med i SNÄf:s styrelse som valchef, vilket innebär att jag kommer att jobba med förberedelserna inför delegationsvalet inkommande höst. Ser verkligen framemot det projektet, samt även styrelsearbetet i övrigt på SNÄf! Mig når du till exempel genom att skicka epost till rita.harmala@helsinki.fi.

Emilia Granqvist heter jag och studerar statskunskap med förvaltning vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. För tillfället sitter jag i Statsvetts styrelse, är aktiv i Lyran, medlem i Nylands Nation och i StudOrg. I år fungerar jag som kontakt- och gulisansvarig. Jag vill jobba för att svenskspråkiga studerande ska trivas och få fina kulturupplevelser. Du når mig på emilia.granqvist@helsinki.fi

Delegationsgruppen 2016

Heidi Enbacka

Suppleanter: Björn Bonsdorff & Robin Tiivola

Max Åström

Suppleant: Hugo Pipping

Alina Böling

Suppleant: Saara Peuhkuri

Alla nås på fornamn.efternamn@helsinki.fi. Hela delegationsgruppen nås på snaf-deleg vid helsinki.fi.