SNÄfs valteman 2014

Medlemmar i Studentkåren är automatiskt alla som studerar för en lägre eller en högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Forskarstuderande kan också bli medlemmar i Studentkåren om de vill. I delegationsvalet kan du vara med och bestämma vem som använder makten inom Studentkåren. SNÄf vill fungera som en megafon för de svenskspråkiga studerandes och föreningars intressen, samt arbeta för en levande tvåspråkighet vid Helsingfors universitet. Här nedan kan du bekanta dig med vad vi speciellt vill arbeta för.

Tvåspråkighet – både inom Studentkåren och universitetet

För SNÄf är det viktigt att bevara Studentkårens och universitets tvåspråkighet. Vi vill dock inte bara bevara, utan även utveckla och vara med och hitta på nya sätt att använda tvåspråkigheten.

Därför vill SNÄf att:

 • HUS intressebevakning fokuserar även på tvåspråkigheten inom universitetet, samt på de svenskspråkiga studerandenas språkliga rättigheter och behov
 • HUS fortsätter att utveckla sitt tvåspråkighetsarbete
 • HUS fortsätter att utveckla sin tvåspråkiga service

Föreningars intressen

SNÄf representerar nationer, ämnesföreningar och korporationer vid Helsingfors universitet. Därför arbetar vi även för att främja deras intressen inom Studentkåren. HUS delar i dagens läge ut både verksamhetsunderstöd och lokaler till ett flertal svenskspråkiga föreningar.

Därför vill SNÄf:

 • Fortsätta bevaka föreningars och nationers intressen
 • Vara med och utveckla den service HUS erbjuder föreningarna samt garantera tvåspråkig service
 • Garantera att det finns ett tvåspråkighetsutskott eller ett annat organ inom Studentkåren som sköter språkfrågor
 • Säkra föreningars verksamhetsbidrag
 • Säkra kontinuiteten i föreningarnas utrymmesfördelning

En ansvarsfull Studentkår

Studentkåren är en viktig aktör som erbjuder service, stöd och gemenskap till alla oss som studerar vid Helsingfors universitet. Förutom det är HUS även en viktig samhällelig aktör och påverkar med sina handlingar även det omgivande samhället. Studentkåren har en skyldighet gentemot sina medlemmar att sköta sig ansvarsfullt, men även vi alla studerande har en skyldighet att vid drivandet av vår Studentkår sköta oss ansvarsfullt gentemot det övriga samhället.

Därför vill SNÄf att:

 • HUS ekonomi bör skötas på ett hållbart sätt och att höjningar av medlemsavgiften måste motiveras tillräckligt väl
 • HUS sköter sin ekonomi ansvarsfullt gentemot sina medlemmar
 • Utvecklingssamarbete, ansvar för miljön och ett etiskt handlingssätt skall utgöra en naturlig del av HUS verksamhet även i framtiden
 • HUS företag och affärsverksamhet skall styras etiskt och hållbart

Studerandes grundbehov

Välmående är en förutsättning för framgångsrika studier. HUS skall i sin verksamhet och intressebevakning satsa på alla studerandes välmående, vilket också innebär att säkra service för de olika behov som finns.

Därför vill SNÄf att:

 • Tillgången till Studenthälsans tjänster förbättras
 • Den svenskspråkiga servicen på Studenthälsan säkras
 • Studerande med specialbehov får dem tillgodosedda
 • HUS ska arbeta för mera studentbostäder
 • Utbildningen fortsättningsvis är avgiftsfri

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *