Program

Här hittar du ett urval av vad SNÄf har gjort 2016 samt information om kommande evenemang!

Mera information om våra evenemang hittar du på vår Facebook-sida

Följ oss även på Instagram 🙂

 

Hösten 2016

23.8 SNÄf deltog HUS’ möte för delegationsvalets valchefer

31.8 SNÄf skrev under Nypolens kommentar om utrymmesfördelningen

5.9 SNÄf deltog i HUS’ Öppningskarneval

5.9 Styrelsemöte

12.9 SNÄf deltog i Svenska Språknätverkets möte

12.9 Styrelsemöte

15.9 kl. 19 Infotillfälle om delegationsvalet i mötesrum Seppele i Domus Gaudium, Alkärrsgatan 11, 1:a våningen

17.9 SNÄf deltog i Vasa nations samt Nypolens (Östra Finlands Nation, Åbo Nation, Åländska Studentföreningen i Helsingfors) gulisintagningar.

20.9  SNÄf:s traditionsenliga Ost- och vinkväll på Nypolen

21.9 Styrelsemöte

22.9 kl. 22 SNÄf:s egen deadline för inlämning av valblanketter

24.9 SNÄf deltar i Codex’ gulisintagning

26.9 kl. 12.00 HUS’ deadline för inlämning av valblanketter

27.9 SNÄf träffade Enheten för svenska ärenden vid HU

28.9 SNÄf deltog i Gulnäbbsäventyret

28.9 SNÄf:s kandidatfotografering 1 i Kajsabiblioteket

3.10 SNÄf:s kandidatfotografering 2 i Kajsabiblioteket

12.10 SNÄf deltog i Svenska språknätverkets möte

12.10 SNÄf ordnade ett möte om utrymmesfördelningen för berörda

13.10 SNÄf deltog i introduktionskvällen för nya studenter vid medicinska fakulteten

29-28.10 Delegationsval Del 1

31.10-2.11 Delegationsval Del 2

2.11 Valvaka

4.11 SNÄf:s seminarium för föreningsaktiva på Nypolen + Svenska dagen-efterfest

9.11 Styrelsemöte

10.11 Centralvalnämnden faststället valresultatet

26.11 SNÄf deltog i HUS kväll för svenskspråkiga föreningar

28.11 Höstmöte & feedbacktillfälle 

30.11 SNÄf deltog i Språknätverkets möte

1.12 Den nya delegationen inleder sitt arbete

11.12 Sista styrelsemötet

 

Våren 2016

21.1 Konstituerande möte

17.2 SNÄf:s vårmöte samt infokväll

24.4 SNÄf deltog i SSI:s Studentledarseminarium

1.3 Styrelsemöte

4.3 SNÄf:s Hollywood-sits

8.3 SNÄf deltog i HUS’ utbildning för studeranderepresentanter.

9.3 SNÄf deltog i Studiestödsdemonstrationen.

15.3 SNÄf deltog i HUS’ trimningsdag.

21.3 SNÄf var med och förde KupKoms gemensamma utrymmesfördelningsansökan till HUS’ centralkansli.

4.4 Styrelsemöte

12.4 SNÄf deltog i Svenska Språknätverkets möte

21.4 SNÄf deltog i SSI:s vårmöte (representant: Claes Bergh)

2.5 Styrelsemöte

3.5 SNÄf deltog i Kaffe med prorektor.

15.5 SNÄf:s vårbrunch

1.6 Styrelsemöte

 

SNÄf:s Hollywoodsits 4.3.2016

SNÄf:s Hollywoodsits 4.3.2016 Bild: Max Kivivuori