Kom med i SNÄf:s styrelse!

Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening kan även erbjuda en trevlig motvikt till studierna och ett sätt att lära känna studerande från olika fakulteter. SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ordförande
Som ordförande håller du i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Du ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd. Du fungerar även som ansiktet utåt för föreningen tillsammans med styrelsen och håller kontakt till medlemskorporationerna samt deltar i olika möten och evenemang. Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer i delegationen, medlemskorporationerna, Uni och studentpolitiken och så vidare.

Sekreterare
Är du noggrann? Skriver du (för det mesta i alla fall) grammatikaliskt rätt? Som sekreterare ansvarar du för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare
Är du grym på siffror och är noggrann? Tycker du om pengar? Om svaren är ja är skattis din post! Som skattis är din viktigaste uppgift att se till att föreningen har pengar och att de används på ett ansvarsfullt sätt. För att nå upp till dessa mål är det bra om du vet hur man söker understöd, kan redovisa samt gör upp ett bokslut.

Informatör
Är du expert på Facebook/Twitter/Instagram? Är du kanske bra på att skriva och formulera dig i text och bild?  Förstår du dig på layout och WordPress? Då ska du ställa upp till informatör! Informatören har hand om SNÄf:s sociala medier och hjälper till att utforma utskick till medlemsföreningarna.

Programansvarig
Gillar du att vara i festens centrum? Tycker du om att organisera och att planera evenemang? Då är uppgiften som programansvarig för dig! Som programansvarig får du planera och verkställa SNÄf:s evenemang dvs. allt från ost- och vinkväll till brunch och sits, planera maten och dekorationerna och se till att våra medlemmar har bra trevliga och evenemang att gå på.

Kontaktsekreterare/Gulisansvarig
Skriver du snärtiga mejl? Tycker du om att träffa nya människor? Ställ i så fall upp till kombo-posten kontaktsekreterare & gulisansvarig. Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna. Kontaktsekreteraren har en mycket viktig uppgift redan i början av året eftersom kontakten till medlemsföreningarna upprättas av den nya styrelsen på vårvintern. Personen som har denna post ansvarar även för SNÄf:s gulisaktiviteter. Till uppgifterna hör bl.a. att delta i medlemsföreningarnas gulisintagningar och se till att de vet vad SNÄf är.

Valchef
Hösten 2018 blir det delegationsval igen. Om du vill hålla i tömmarna för valkampanjen, kan valchef vara din grej!

Årsfestmarskalker
Är du vår årsfestmarskalk? I maj blir det dags för SNÄf:s årsfest. Vill du vara med och skapa alla tiders finaste SNÄf fest? Då ska du komma med!

Funktionärer
Om du inte vill ta på dig en styrelsepost har du ändå möjlighet att komma med som funktionär och hjälpa till med evenemangen, årsfesten och valkampanjen. Vi letar särskilt efter en ansvarsperson per kampus, som ansvarar för valkampanjen på sitt kampus under hösten 2018.

Medlemskorporationerna i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf kallas till höstmöte måndagen den 11.12.2017 på Rydman, Brunnsgården, Brunnsgatan 10 A, 9 vån. Mötet inleds med granskning av fullmakter kl. 18.00.

Mera information kommer per mejl till medlemskorporationernas styrelser och hittas även i FB-evenemanget.

Vi bjuder på glögg med tilltugg.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUS styrelseförhandlingar för 2018 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 7.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster.

Detta betyder därmed att SNÄf år 2018 kommer att sitta i opposition med Edistykselliset och HELP. Oppositionens centrala uppgift är att utmana styrelsen.

Utöver personvalen har förhandlingarna resulterat i följande mål för året 2018:

Grupperna binder sig till att förvara medlemsavgiften på den nuvarande nivån. Till ekonomidirektionens förslag för studentkårens budget för året 2018 görs dessa förändringar:

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 30 000 euro mera under budgetens punkt ”Personalkostnader” indelad i olika underkategorier. Denna reservation är menad för att förverkliga intressebevakningsprojekt med tanke på att kunna utnyttja den ökade synligheten under 150-jubileumsåret när studentkåren gör nya samhälleligt betydelsefulla diskussions öppnare.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 7000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultets- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag. För det här flyttas 2000 euro från den allmänna verksamhetsreserven. De delegationsgrupper som bildar styrelsen har bundit sig till att inkludera de rekommendationer för intressebevakning som fanns i skissen för det slutliga målprogrammet. De specifika rekommendationerna är listade i detta meddelandets finskspråkiga version. Dessutom skall följande målen tilläggas i målprogrammets skiss:

1) Nolltolerans mot trakasserier
: HUS satsar till konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier inom studentkåren. HUS kan till exempel ordna en kampanj mot trakasserier och skola sina föreningsaktiva att känna igen och ingripa trakasserier i sina evenemang.

2) En studentkår som är nära sina medlemmar
: Alla tjänster, lokaler och stödåtgärder som erbjuds till föreningar, skall riktas så att de möjliggör för och styr föreningar att agera enligt HUS värden. Dessutom skall fördelningsgrunderna för beviljande av föreningsbidrag granskas. Samtidigt strävar man efter att göra dessa grunder begripligare för alla medlemmar.

3) Studentrepresentanten behöver inte vara ensam: 
De bildar ett aktivt nätverk och vet var de placeras. De vet hur de kan fråga hjälp av HUS eller de övriga studentrepresentanterna. Det är klart för alla att på vilka andra ställen studenterna är aktiva och hurdan kunskap man kan få av dem.

HUS Styrelsen för året 2018 i enlighet med förhandlingsresultaten:

Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster)
Krista Laitila, vice ordförande (HYAL)
Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL)
Amanda Pasanen, ordförande HUS Gruppens företagsstyrning, (De Gröna vid HUS)
Auli Elolahti (De Gröna vid HUS)
Aleksanteri Gustafsson (Socialdemokratiska studenter vid HUS)
Titta Hiltunen (Obunden vänster)
Jane Kärnä (HYAL)
Mathilda Timmer (HYAL)
Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)
Laura Wathén (HYAL)
Sebastian Österman (De Gröna vid HUS)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ordförandes hösthälsning!

Hösten har kommit igång och de nya gulisarna har hittat med i studielivet genom en ämnesförening, nation eller kanske genom någon annan studentorganisation. De flesta gulisintagningar är förbi och höstens vardagsrutiner har börjat rulla på, eller så mycket rutiner som det kan bli i ett varierande studieliv. Även i höst blir det sitsar, varvat med studier, seminarier och årsfester bland SNÄf:s medlemskorporationer.

Höstens program i SNÄf kommer att bestå av den traditionella Ost & Vinkvällen på Nypolen 24.10. en Sits 17.11 samt Julglögg med valmöte 11.12. Till alla evenemang är medlemmar av SNÄf:s medlemskorporationer hjärtligt välkomna med dvs. är du medlem av en svenskspråkig ämnesförening eller nation vid Helsingfors universitets studentkår är det stor sannolikhet att din organisation är med i SNÄf (om du är osäker kan du kolla här i listan).

SNÄf börjar även småningom leta efter nästa års aktiva: både styrelse och funktionärer. Därför, om du har minsta intresse för att vara med och påverka studerandes vardag eller med och ordna tvärvetenskapliga evenemang för studerande från olika nationer och fakulteter ber jag dig vänligen ta kontakt med någon i styrelsen. Alla från gulis till gamyl är hjärtligt välkommna med i SNÄf:s verksamhet. I samband med vår Ost och vinkväll hålls ett öppet SNÄf styrelsemöte där du kan delta om du blev nyfiken på vad vi håller på med. På valmötet 11.12 väljs den nya styrelsen. Utöver årets poster: ordförande, sekreterare, skattmästare, programansvarig, kontaktsekreterare, gulisansvarig och alumnansvarig kommer vi även att välja en valchef samt årsfestmarskalkar och funktionärer.

I år blir det äntligen dags för SNÄf sits den 17.11! Det har gått ett tag sedan SNÄf:s senaste sits: Hollywoodsitsen, men nu är det igen dags att träffa gamla och nya bekantskaper från olika nationer och studieinriktningar.

På SNÄf:s agenda för hösten finns även att fortsätta utveckla alumninätverket i samarbete med Helsingfors universitets alumner. Vi hade en lyckad första träff med alumnerna på Pjazza och det var roligt att se att så många tidigare SNÄf aktiva ännu vill vara med!

Hoppas att du får en riktigt skön höst och att vi ses på något av SNÄf:s evenemang!

Emilia Granqvist
Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf
Ordförande

Too long, didn´t read:
24.10            Ost & Vinkväll med öppet styrelsemöte
17.11             SNÄf Sits
11.12             Julglögg & Höstmöte

Kom med i SNÄf:s verksamhet 2018: Ta kontakt med någon i styrelsen!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar