Delegationsvalsresultat 2016

Hurraa! SNÄf fick tre platser i delegationen: Karin Cederlöf (Codex), Rasmus Olander (Thorax) och Claes Bergh (StudOrg). Totalt fick SNÄf 484 röster. Dessutom var två av våra kandidater i top-6 som fått mest röster av alla 597 kandidater!

Närmare valresultat går att hitta på: http://vaalitulos.hyy.fi/2016/ (på finska).

SNÄf vill tacka alla som röstat samt alla kandidater och valchefer som jobbat hårt!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Får vi presentera: SNÄfs kandidater 2016

img_0210

Publicerat i Förening, Studentkåren | Etiketter | Lämna en kommentar

Delegationsvalet 2016

 

Kandidat i delegationsvalet -jag?!

Studentkåren består av alla studerande vid Helsingfors universitet. Studentkåren har organiserat sig i olika organ som ser till att det ska vara nice att vara studerande. Högsta beslutande organet inom studentkåren är delegationen som består av 60 invalda studerande (jmf. riksdagen). Delegationsval ordnas vartannat år – senast 2014 och nu är det dags igen.

Valet sker den 26-28.10 och 31.10-2.11 och det elektroniska röstningssystemet är öppet  dessa dagar kl. 10-18.  Röstningssystemet måste kunna övervakas så därför är röstningen inte öppen dygnet runt. Alla som är närvaroanmälda vid universitetet får rösta samt ställa upp som kandidater.

Varför ska man ställa upp i delegationsvalet? Jo, för att

 • din förening ska finnas representerat i studentkårens högsta demokratiska forum

 • få lära känna studerande från olika fakulteter

 • få insikter i hur studentkåren och dess koncern fungerar

 • få nyttig erfarenhet av ett förtroendeuppdrag

 • öva på samarbete med olika människor, såväl inom SNÄf som mellan delegationsgrupperna

 • du får studiepoäng

 • vi studerande betalar en studentkårsavgift och du vill vara med och bestämma vad som görs med den

I delegationen representeras studerande av olika delegationsgrupper. Svenska Nationer och Ämnesföreningar är en av dem. Genom att ställa upp i SNÄf:s valring har du möjligheten att representera i SNÄf:s delegationsgrupp. SNÄf:s målsättning i år är att ställa upp 50 kandidater i delegationsvalet samt att få 4 av dessa invalda till delegationen.

SNÄf:s valteman i år är:

Tvåspråkigt – påriktigt!

SNÄf jobbar för att prat ska bli konkreta handlingar. Vi vill ha en levande tvåspråkig omgivning för studerande i Helsingfors. Vi vill dock inte bara bevara, utan även utveckla Svenska språknätverket och vara med och hitta på nya sätt att använda tvåspråkigheten inom studentkåren och Helsingfors universitet.

Svenskspråkiga föreningar – tillsammans är vi SNÄf!

SNÄf representerar nationer, ämnesföreningar och korporationer vid Helsingfors universitet. Vi arbetar därför för att främja din förenings intressen inom Studentkåren. HUS delar i dagens läge ut både verksamhetsunderstöd och lokaler till ett flertal svenskspråkiga föreningar. SNÄf jobbar för att säkra kontinuiteten i föreningarnas utrymmesfördelning. Vi jobbar för att utrymmesfördelningen i framtiden ska vara för 4 år.

Sjung om studentens lyckliga (var)dag?

Studerande ska få känna sig lyckliga i sin vardag. Då gäller att hälsa, inkomst och boende tryggas. SNÄf vill att studentkåren jobbar för att garantera allmän-, tand- och mentalvård på svenska. Utbildningen i Finland ska vara avgiftsfri. Det gäller även “små saker” som utskrivning av studierelaterat material. Studiestödet ska inte försämras. Unicafé och UniSport är bra service för studerande som ännu kan utvecklas.

SNÄf:s valhashtag i år #kivatillsammans !

Anmälning till SNÄf:s valring sker senast den 22.9 kl. 22. I SNÄf:s valring finns olika valförbund som består av olika svenskspråkiga ämnesföreningar och nationer. För att att kunna ställa upp i valet bör man vara närvaroanmäld senast den 15.9.2016. Du får noggrannare instruktioner om hur du ställer upp som kandidat genom att kontakta valchefen för den förening eller nation du vill ställa upp i. Gällande frågor kring valet får man också kontakta SNÄf:s valchef Rita Härmälä på rita.harmala@helsinki.fi eller per telefon på +358 40 7605739.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf med i bildandet av HUS:s styrelse 2016

HUS:s styrelseförhandlingar för år 2016 har kommit till sitt slut

I styrelseförhandlingarna har man 11.11.2015 kommit fram till ett beslut, varigenom styrelsen bildas av  Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä, Edistykselliset, HELP, Opiskelijademarit OSY, Osakuntalainen edustajistoryhmä och Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp.

Dessa grupper vill tacka alla grupper samt deras förhandlare som deltog i styrelseförhandlingarna för ett öppet och flexibelt förhållningssätt till förhandlingarna. Då grupperna i sakfrågorna var nära varandra fann man snabbt en styrelsebotten. De principiella målsättningarna för nästa års styrelse kan beskrivas som följer: man strävar efter en studentkår

 • vars intressebevakning är målinriktad och ger resultat

 • som med en långsiktig ekonomisk planering garanterar sin egen och medlemsföreningars verksamhetsförutsättningar

 • som når sin medlemskår, förstår den och förmår sig binda sina medlemmar till sin verksamhet

I förhandlingarna kom man också överens om några mera detaljerade mål för år 2016:

 • Man satsar speciellt på arbetslivsärenden och trespråkighet. Detta tas i beaktande i fördelandet av styrelsemedlemmarnas ansvarsområden samt i planerandet av verksamheten

 • Ett mått för att nå sin medlemskår är att i delegationsvalet nå en röstprocent över 40%. Detta strävar vi efter!

 • I nästa års budget görs följande förändringar:

  • Medlemsavgiften höjs med 1€ istället för 1,5€

  • I målprogrammet omnämnda huvudmålet att nå sin medlemskår finansieras totalt med 10 000 euro

  • Från World Student Capital-utgifterna skär man 5000€

  • Från delegationens möteskostnader skär man 3000€ genom att minska på mängden delegationsmöten som hålls vid de olika kampusen

  • Resekostnader för intressebevakningen skärs med 3000€

 

I enlighet med förhandlingsresultatet kommer styrelsesammansättningen 2016 att se ut som följer:

Susanna Jokimies, ordförande (HYAL)

Crista Hämäläinen, viceordförande(HELP)

Aapeli Piesala, ordförande för ekonomidirektionen (Osakunnat)

Tarik Ahsanullah (Edistykselliset)

Noora Eilola (Osakunnat)

Timo Jääskeläinen (HYAL)

Maria Loima (OSY)

Laura Luoto (HYAL)

Rasmus Olander (SNÄf)

Antti Pollari (Osakunnat)

Henna Pursiainen (HYAL)

Santeri Velin (HYAL)

 

Å delegationsgruppernas vägnar,

Aarni Suvitie

Förhandlare, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä

Otto Meri

Förhandlare, Edistykselliset

Iiro Kauma

Förhandlare, HELP

Elisa Gebhard

Förhandlare, Opiskelijademarit OSY

Matti Lehto

Förhandlare, Osakuntalainen edustajistoryhmä

Heidi Enbacka

Förhandlare, Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf representanter inom HUS och HUS Gruppen år 2015

SNÄf representanter inom Studentkåren vid Helsingfors universitet och HUS Gruppen under år 2015 är:

HUS ekonomidirektion 

Paula Palin (paula.palin(at)helsinki.fi)

Unicafés styrelse: 

Elin Andersson (elin.andersson(at)helsinki.fi

HUS Gruppens förvaltningsråd

Hugo Pipping (hugo.pipping(a)helsinki.fi)

 

 

Publicerat i Studentkåren | Lämna en kommentar