Ställ upp i delegationsvalet!

I månadsskiftet oktober-november går studentkåren till val. Kåren har 27 000 medlemmar, och består av alla oss som studerar på Helsingfors universitet. I delegationsvalet väljer vi 60 personer som representerar oss och ser till att vår röst hörs. SNÄf representerar 23 stycken svenskspråkiga föreningar samt nationer och har tre platser i den nu sittande delegationen.

I sig är delegationen som vilket som helst annat föreningsmöte – den bestämmer kårens budget samt åsikter och väljer dess styrelse. Då det gäller närmare 30 000 studerandes gemensamma ärenden, är budgeterna dock lite större och åsikterna mer omfattande. Det är kåren som är vårt allas gemensamma ansikte utåt, och när studentkårens styrelse talar lyssnar såväl Helsingfors borgmästare som riksdagsledamöter.

Studentkårens delegation sammanträder en gång i månaden och SNÄfs delegationsgrupp träffas alltid före för att gå igenom vad vi och våra medlemsföreningar tänker om de saker som är på mötets agenda. Det är inte fråga om ett alltför arbetsdrygt uppdrag, även om det är ansvarsfullt och givande.

Rasmus Olander, som har suttit i delegationen i fyra år berättar följande:

”Bland alla de saker jag gjort under min studietid är det bland det absolut bästa jag gjort. Jag har lärt känna flera underbara personer inom SNÄf och i andra delegationsgrupper och fått vänner för resten av livet. Jag har hållit tal inför resten av delegationen och argumenterat för de ståndpunkter jag trott på. Jag har också lärt mig massor av de andra delegaterna, och ibland ändrat åsikt i en fråga efter att jag fått se den ur ett annat perspektiv. Delegationsarbetet har gett mig verktyg för livet och gett mig en känsla av samhörighet med resten av studentkåren. Jag kan bara varmt rekommendera det till alla och envar – ställ upp om du funderat, det är mer än värt det!”

I år behöver SNÄf fler kandidater än någonsin. Vårt valteam har satt ribban högt; vi strävar nämligen efter att få fem mandat i delegation – fler mandat än någonsin tidigare. För att nå detta behövs varje röst – totalt närmare 750. Det är ett mål som vi kan nå, men då krävs det att vi får ännu fler kandidater uppställda från de svenska nationerna och ämnesföreningarna. Valdeltagandet måste också höjas till skyarna och då behövs våra allas gemensamma insats.

Ifall du funderat på att ställa upp eller är intresserad av att lära dig göra kampanj så är det bara att kontakta någon i SNÄfs valteam, SNÄf:s styrelse, din ämnesförenings eller nations valchef eller ordförande. Tillsammans kan vi nå fem mandat och skapa historia!

SNÄf Valteam 2018:
Centrum campus: Joonas Tolonen
Gumtäckt & kampus Vik: Otto Lindblom, (otto.b.lindblom(ät)helsinki.fi)
Soc&kom: Emmi Piippo
Mejlans kampus: Theodora Nyberg
Nationerna: Emilia Granqvist
Valchef: Rasmus Olander

Alla nås på: fornamn.efternamn@helsinki.fi om inget annan nämns

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kom med i SNÄf:s styrelse!

Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening kan även erbjuda en trevlig motvikt till studierna och ett sätt att lära känna studerande från olika fakulteter. SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ordförande
Som ordförande håller du i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Du ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd. Du fungerar även som ansiktet utåt för föreningen tillsammans med styrelsen och håller kontakt till medlemskorporationerna samt deltar i olika möten och evenemang. Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer i delegationen, medlemskorporationerna, Uni och studentpolitiken och så vidare.

Sekreterare
Är du noggrann? Skriver du (för det mesta i alla fall) grammatikaliskt rätt? Som sekreterare ansvarar du för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare
Är du grym på siffror och är noggrann? Tycker du om pengar? Om svaren är ja är skattis din post! Som skattis är din viktigaste uppgift att se till att föreningen har pengar och att de används på ett ansvarsfullt sätt. För att nå upp till dessa mål är det bra om du vet hur man söker understöd, kan redovisa samt gör upp ett bokslut.

Informatör
Är du expert på Facebook/Twitter/Instagram? Är du kanske bra på att skriva och formulera dig i text och bild?  Förstår du dig på layout och WordPress? Då ska du ställa upp till informatör! Informatören har hand om SNÄf:s sociala medier och hjälper till att utforma utskick till medlemsföreningarna.

Programansvarig
Gillar du att vara i festens centrum? Tycker du om att organisera och att planera evenemang? Då är uppgiften som programansvarig för dig! Som programansvarig får du planera och verkställa SNÄf:s evenemang dvs. allt från ost- och vinkväll till brunch och sits, planera maten och dekorationerna och se till att våra medlemmar har bra trevliga och evenemang att gå på.

Kontaktsekreterare/Gulisansvarig
Skriver du snärtiga mejl? Tycker du om att träffa nya människor? Ställ i så fall upp till kombo-posten kontaktsekreterare & gulisansvarig. Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna. Kontaktsekreteraren har en mycket viktig uppgift redan i början av året eftersom kontakten till medlemsföreningarna upprättas av den nya styrelsen på vårvintern. Personen som har denna post ansvarar även för SNÄf:s gulisaktiviteter. Till uppgifterna hör bl.a. att delta i medlemsföreningarnas gulisintagningar och se till att de vet vad SNÄf är.

Valchef
Hösten 2018 blir det delegationsval igen. Om du vill hålla i tömmarna för valkampanjen, kan valchef vara din grej!

Årsfestmarskalker
Är du vår årsfestmarskalk? I maj blir det dags för SNÄf:s årsfest. Vill du vara med och skapa alla tiders finaste SNÄf fest? Då ska du komma med!

Funktionärer
Om du inte vill ta på dig en styrelsepost har du ändå möjlighet att komma med som funktionär och hjälpa till med evenemangen, årsfesten och valkampanjen. Vi letar särskilt efter en ansvarsperson per kampus, som ansvarar för valkampanjen på sitt kampus under hösten 2018.

Medlemskorporationerna i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf kallas till höstmöte måndagen den 11.12.2017 på Rydman, Brunnsgården, Brunnsgatan 10 A, 9 vån. Mötet inleds med granskning av fullmakter kl. 18.00.

Mera information kommer per mejl till medlemskorporationernas styrelser och hittas även i FB-evenemanget.

Vi bjuder på glögg med tilltugg.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUS styrelseförhandlingar för 2018 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 7.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster.

Detta betyder därmed att SNÄf år 2018 kommer att sitta i opposition med Edistykselliset och HELP. Oppositionens centrala uppgift är att utmana styrelsen.

Utöver personvalen har förhandlingarna resulterat i följande mål för året 2018:

Grupperna binder sig till att förvara medlemsavgiften på den nuvarande nivån. Till ekonomidirektionens förslag för studentkårens budget för året 2018 görs dessa förändringar:

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 30 000 euro mera under budgetens punkt ”Personalkostnader” indelad i olika underkategorier. Denna reservation är menad för att förverkliga intressebevakningsprojekt med tanke på att kunna utnyttja den ökade synligheten under 150-jubileumsåret när studentkåren gör nya samhälleligt betydelsefulla diskussions öppnare.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 7000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultets- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag. För det här flyttas 2000 euro från den allmänna verksamhetsreserven. De delegationsgrupper som bildar styrelsen har bundit sig till att inkludera de rekommendationer för intressebevakning som fanns i skissen för det slutliga målprogrammet. De specifika rekommendationerna är listade i detta meddelandets finskspråkiga version. Dessutom skall följande målen tilläggas i målprogrammets skiss:

1) Nolltolerans mot trakasserier
: HUS satsar till konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier inom studentkåren. HUS kan till exempel ordna en kampanj mot trakasserier och skola sina föreningsaktiva att känna igen och ingripa trakasserier i sina evenemang.

2) En studentkår som är nära sina medlemmar
: Alla tjänster, lokaler och stödåtgärder som erbjuds till föreningar, skall riktas så att de möjliggör för och styr föreningar att agera enligt HUS värden. Dessutom skall fördelningsgrunderna för beviljande av föreningsbidrag granskas. Samtidigt strävar man efter att göra dessa grunder begripligare för alla medlemmar.

3) Studentrepresentanten behöver inte vara ensam: 
De bildar ett aktivt nätverk och vet var de placeras. De vet hur de kan fråga hjälp av HUS eller de övriga studentrepresentanterna. Det är klart för alla att på vilka andra ställen studenterna är aktiva och hurdan kunskap man kan få av dem.

HUS Styrelsen för året 2018 i enlighet med förhandlingsresultaten:

Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster)
Krista Laitila, vice ordförande (HYAL)
Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL)
Amanda Pasanen, ordförande HUS Gruppens företagsstyrning, (De Gröna vid HUS)
Auli Elolahti (De Gröna vid HUS)
Aleksanteri Gustafsson (Socialdemokratiska studenter vid HUS)
Titta Hiltunen (Obunden vänster)
Jane Kärnä (HYAL)
Mathilda Timmer (HYAL)
Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)
Laura Wathén (HYAL)
Sebastian Österman (De Gröna vid HUS)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar