Intressebevakning

Foto: Tomisti

Delegationens möten arrangeras på Gamla studenthuset

SNÄf bevakar sina medlemmars intressen inom Studentkåren vid Helsingfors Universitet. Av 60 platser inom delegationen, studentkårens högsta beslutande organ, sitter SNÄf på sex. Delegationens beslut verkställs av styrelsen.

Styrelsen har också ett förberedande utskott, Ekonomidirektionen. Den ansvarar bland annat för att bereda budgeten och göra upp förslag till hur verksamhetsbidrag ska fördelas bland föreningarna.

SNÄf är även representerat i  Tvåspråkighetsutskottet, samt inom studentkårens olika bolag, så som HUS Gruppen, Unicafe samt Ylioppilaskustannus, som publicerar Ylioppilaslehti.

Kärnan inom intressebevakningen ligger i att trygga verksamhetsförutsättningarna för SNÄf:s medlemskorporationer och samtidigt trygga det svenska inslaget inom studentkåren.

Vidare läsning: