Om oss

Gamla Studenthuset

Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. (SNÄf) är en paraplyorganisation för de svenska nationerna och ämnesföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Föreningen grundades i mitten av 80-talet och idag hör alla svenskspråkiga nationer och de flesta ämnesföreningarna till SNÄf.

SNÄf finns till för att bevaka de svenskspråkigas intressen inom universitetet och studentkåren. SNÄf är också en av grupperingarna som ställer upp i valet av delegation och styrelse för studentkåren och representanter för SNÄf sitter också i andra organ inom studentkåren. SNÄf är partipolitiskt obunden.

Målet är att SNÄf ska binda samman de svenskspråkiga föreningarna och nationerna vid HUS och informera dem om aktuella frågor som berör de svenskspråkiga studerandena vid universitetet. SNÄf fungerar också som ett diskussions- och samarbetsforum för sina medlemmar.