Styrelsen

Den 12.12.2018 valdes SNÄf:s nya styrelse för 2019 på förenings höstmöte.
Noggrannare presentation följer..

Ordförande
Sebastian Henriksson
Sekreterare
Mikaela Weckman
Skattmästare
Albert Ulenius
Informatör
Linda Helaskoski
Programansvarig
Ester Sundström
Kontaktsekreterare
Elin Rosendal
Gulisansvarig
Niklas Ulfves
Alumnansvarig
Nicolas Sjöberg

Hela styrelsen nås på snaf-styrelse(a)helsinki.fi och enskilda medlemmar via förnamn.efternamn@helsinki.fi, om inget annat nämns.