Styrelsen

Hela styrelsen nås på snaf-styrelse(a)helsinki.fi och enskilda medlemmar via förnamn.efternamn@helsinki.fi, om inget annat nämns.

Ordförande: Hej, mitt namn är Simon Lindholm, och jag studerar medicin för tredje året. Utöver mina studier fungerar jag i år som ordförande för SNÄf, och vi har ett spännande år framför oss med bl.a. vår första årsfest i maj och delegationsvalet i höst!

 

Viceordförande och gulisansvarig: Mitt namn är Emelie Winquist och jag är tredje årets biologi studerande med inriktning på fysiologi. Jag kommer fungera som SNÄf:s viceordförande och gulisansvariga i år, och kommer att jobba med att öka den allmänna kännedomen om SNÄf och försöka stärka svenskans ställning i studiesammanhang. Det känns viktigt för mej att även de svenskspråkiga som studerar på ett annat språk kan känna att det har en svenskspråkig gemenskap i SNÄf. Hoppeligen ses vi på kommande evenemang!

Sekreterare: Jag heter Helena Rosenlöf och studerar medicin för andra året vid Helsingfors universitet. I år är jag aktiv inom både SNÄf:s och Thorax styrelser som sekreterare. Jag ser fram emot ett intensivt år med samarbeten och nya bekantskaper!

 

Skattmästare: Jag heter Claes Backström och studerar på juridiska fakulteten för andra året samt på Hanken för första året. Jag fungerar som SNÄf:s skattmästare under året 2018, vilket även stöder mina ekonomiska studier. På Codex är jag studienämndsordförande i år och därför är SNÄf ett logiskt val för mig, för att skapa en så bred inblick i den svenska intressebevakningen som möjligt.

Alumnansvarig: Jag heter Emilia Granqvist och studerar Statskunskap med förvaltning på Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. I år ansvarar jag för alumninätverket och för att arrangera verksamhet för tidigare Snäffare.Tidigare har jag fungerat som kontaktsekreterare, gulnäbbsansvarig och ordförande i SNÄf. Av SNÄf:s medlemskorporationer är jag medlem i Nylands nation, Akademiska damkören Lyran, StudOrg och ämnesföreningen Statsvett. Jag har valt att aktivera mig i SNÄf eftersom jag tycker att det är viktigt att arbeta för svenskans ställning vid studentkåren.

Programansvarig: Jag heter Linda Helaskoski och studerar till klasslärare vid Pedagogiska fakulteten. Jag fungerar år 2018 som programansvarig för SNÄf. Våra evenemang är strålande tillfällen att lära känna andra studerande över ämnes- och nationsgränser. SNÄf är centralt för säkrandet av svenskans ställning vid universitetet, och det viktigt att vi kommer samman och skapar en gemenskap.
Utöver SNÄf är jag medlem i Didacta, Nylands Nation och Lyran.
Vi ses på evenemangen!

Informatör: Jag heter Julia Hämäläinen och studerar nordisk litteratur för fjärde året. Mina rötter i ämnesförenings- och nationsvärlden har jag i LÖ och ÖFN. År 2018 fungerar jag som informatör i SNÄf:s styrelse och ska arbeta för att SNÄf i framtiden når allt fler svenskspråkiga studerande vid HUS. Vi ses!

 

Kontaktsekreterare: Hej! Jag heter Karolina Lång och är fjärde årets juridikstuderande. Jag fungerar som kontaktsekreterare i styrelsen. Jag ser fram emot att träffa alla medlemsföreningar! Jag representerar SNÄf i studentkårens ekonomidirektion.