Styrelsen

Hela styrelsen nås på snaf-styrelse (a) helsinki.fi och enskilda medlemmar via förnamn.efternamn@helsinki.fi, om inget annat nämns.

Ordförande: Jag heter Emilia Granqvist och studerar Statskunskap med förvaltning på Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Förra året var jag Kontaktsekreterare och Gulnäbbsansvarig och i år fungerar jag som ordförande för denna förening. För tillfället sitter jag även i Nylands Nations styrelse, sjunger i Lyran och är medlem i Statsvett och StudOrg. Jag blev aktiv i SNÄf eftersom jag vill arbeta för svenskans ställning vid studentkåren. 

Sekreterare: Jag heter Ida Niemi och studerar Statskunskap med förvaltning på Svenska social- och kommunalhögskolan för andra året. Det här året fungerar jag som sekreterare för SNÄf:s styrelse. Jag är också medlem i Studorg, Statsvett och Nylands Nation. Det är viktigt att jobba för svenskan vid Helsingfors Universitet och jag hoppas att vi lyckas hämta nya vindar till SNÄf. Jag förväntar mig ett jätteroligt år och hoppas på att få träffa många nya människor!

Skattmästare, viceordförande: Hejsan! Mitt namn är Otto Lindblom och jag studerar fysik för andra året. I år representerar jag Spektrum i SNÄf:s styrelse som skattmästare och viceordförande. Jag vill arbeta för bevarande av en aktiv svenskspråkig studentkultur och hoppas att flera studerande skall upptäcka nyttan de har av SNÄf.

Otto.b.lindblom at helsinki.fi

Gulis- & alumnansvarig: Jag är Emma Heikkilä och jag studerar till klasslärare vid Pedagogiska fakulteten. I SNÄf är jag gulis- och alumnansvarig. Jag är också med i Didacta som festansvarig och i Condus som funktionär med flerspråkighet som ansvarsområde. Hoppas vi ses på olika evenemang!

 

Programansvarig: Jag är Janne Helaskoski, andraårs studerande vid juridiska fakulteten och programansvarig för SNÄf i år. Min iver för intressebevakning har vaknat de senaste åren bland nedskärningar i utbildning och kritiken mot svenskans ställning också på universitetet. Jag är i år också studienämndsordförande i Codex styrelse och SNÄf ger både ett naturligt och bredare plan för intressebevakning. Som programansvarig vill jag förutom de traditionella programmen erbjuda något nytt roligt evenemang för medlemmar från olika medlemskorporationer att bekanta sig med både SNÄf:s verksamhet och varandra.

Janne.helaskoski at gmail.com

Informatör: Hej ! Jag heter Viola och studerar statskunskap vid soc&kom. Min post i Snäf-styrelsen 2017 är informatör. Jag har alltid velat jobba för mitt modersmål svenskan på alla möjliga sätt och hoppas kunna göra det som styrelsemedlem i år. Jag hoppas att vi i år kommer få ut mycket information och dra uppmärksamhet till snäf, för att även i framtiden kunna påverka i beslut som har med flerspråkighet på uni att göra.

Viola.mickos at gmail.com

Kontaktsekreterare: Theodora ”Teddi” Nyberg