Kontakta oss

 

Postadress
Svenska Nationer och ämnesföreningar
Mannerheimvägen 5 A
00100 Helsingfors

 

Styrelsen 2017

Ordförande: Emilia Granqvist

Sekreterare: Ida Niemi

Skattmästare, viceordförande: Otto Lindblom

Kontaktsekreterare: Theodora ”Teddi” Nyberg

Gulis- & alumnansvarig: Emma Heikkilä

Programansvarig: Janne Helaskoski

Informatör: Viola Mickos

Hela styrelsen nås på snaf-styrelse (a) helsinki.fi.

Delegationsgruppen 2017

Delegater:

Karin Cederlöf 
Rasmus Olander 
Claes Bergh

Suppleanter:

Daniel Mickos, Elsa Rinne, Björn Bonsdorff, Robin Tiivola, Alexandra Kuhlefelt, Teddi Nyberg, Karolina Lång, Anita Westerholm

Alla nås på fornamn.efternamn@helsinki.fi. Hela delegationsgruppen nås på snaf-deleg at helsinki.fi.