Kontakta oss

Postadress
Svenska Nationer och ämnesföreningar
Mannerheimvägen 5 A
00100 Helsingfors

Hela styrelsen nås på mejladressen snaf-styrelse(a)helsinki.fi och hela delegationsgruppen på snaf-deleg(a)helsinki.fi. Om du vill kontakta en enskild medlem, blir adressen enligt fornamn.efternamn@helsinki.fi. Mer information om styrelsens och delegationsgruppens nuvarande medlemmar får du under flikarna Styrelsen och Delegationsgruppen.

Vi har också en Facebook– och en Instagramsida!