HUS’ styrelseförhandlingar för 2017 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 8.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster.

Detta betyder därmed att SNÄf år 2017 kommer att sitta i opposition med Edistykselliset och HELP. Oppositionens centrala uppgift är att utmana styrelsen.

Utöver personvalen har förhandlingarna resulterat i följande mål för året 2017:

Studentkårens synlighet ökas på alla campus. Styrelsen reder upp för delegationen sina syner på åtgärder och planer för att förverkliga detta.

En vidsträckt utredning av medlemstjänsten angående barnavård utförs. Året 2017 verkställs en utredning, där bredare samarbetsmöjligheter med universitetet, studeranden, andra läroanstalter och staden reds ut. Även elektroniska kommunikationen utvecklas.

Till styrelsens proposition för studentkårens budget för året 2017 görs följande ändringar:
Medlemsavgiften sänks med 2 euro följaktligen: hösten 2017 sänks medlemsavgiften med 1 euro och våren 2018 sänks medlemsavgiften med 1 euro.

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 20 000 euro mer fördelat i budgetens punkt ”Personalkostnader”s underpunkter. Denna reserv kommer att användas till olika projekt, som har att göra med intressebevakning eller också till att frigöra personalresurser till mer intressebevakning.
Till HUS intressebevakning reserveras 10 000 euro mera i punkten påverkningsarbete. Summan riktas enligt behov till påverkningskampanjer eller annan verksamhet, som främjer samhällelig diskussion.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 30 000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultäts- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag.

Styrelsen för året 2017 i enlighet med förhandlingsresultaten:
Laura Luoto, ordförande (HYAL)
Ada Saarinen, vice ordförande (De Gröna vid HUS)
Lauri Linna, ordförande för ekonomidirektionen (Obunden vänster)
Hanna-Maria Häkkilä (Osakunnat)
Mikko Kymäläinen (OSY)
Joel Lindqvist (Obunden vänster)
Elina Nieminen (HYAL)
Matias Nurmi (HYAL)
Elli Saari (HYAL)
Minna Silvennoinen (De Gröna vid HUS)
Minna Suorsa (HYAL)
Riikka Tähkävuori (De Gröna vid HUS)
Andra än ovannämnda ansvarsområden (ordförande HUS Gruppens företagsstyrning) kommer styrelsen att bestämma i sitt konstituerande möte.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *