Författararkiv: Emilia Granqvist

SNÄf:s styrelse 2017

Den nya styrelsen har konstituerat sig 13.1.2017 och består av: Emilia Granqvist, ordförande Ida Niemi, sekreterare Otto Lindblom, skattmästare samt vice ordförande Theodora Nyberg, kontaktsekreterare Viola Mickos, informatör Janne Helaskoski, programansvarig Emma Heikkilä, gulis- och alumnansvarig Den gamla styrelsen 2016 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötets resultat

SNÄf hade sitt stadgeenliga Höstmöte den 28.11.2016 på Nypolen. Kort om de viktigaste besluten som fattades: medlemsavgiften behålls som 0 (noll) euro. verksamhetsplanen och budgetplanen för 2017 godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag utan förändringar. Nästa år kommer SNÄf att satsa … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötet 2016

Kom med i SNÄf:s styrelse! Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUS’ styrelseförhandlingar för 2017 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 8.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster. Detta betyder därmed att SNÄf år 2017 kommer att sitta i opposition med … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Delegationsvalsresultat 2016

Hurraa! SNÄf fick tre platser i delegationen: Karin Cederlöf (Codex), Rasmus Olander (Thorax) och Claes Bergh (StudOrg). Totalt fick SNÄf 484 röster. Dessutom var två av våra kandidater i top-6 som fått mest röster av alla 597 kandidater! Närmare valresultat … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar