Författararkiv: Emilia Granqvist

SNÄf:s styrelse 2017

Den nya styrelsen har konstituerat sig 13.1.2017 och består av: Emilia Granqvist, ordförande Ida Niemi, sekreterare Otto Lindblom, skattmästare samt vice ordförande Theodora Nyberg, kontaktsekreterare Viola Mickos, informatör Janne Helaskoski, programansvarig Emma Heikkilä, gulis- och alumnansvarig Den gamla styrelsen 2016 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötets resultat

SNÄf hade sitt stadgeenliga Höstmöte den 28.11.2016 på Nypolen. Kort om de viktigaste besluten som fattades: medlemsavgiften behålls som 0 (noll) euro. verksamhetsplanen och budgetplanen för 2017 godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag utan förändringar. Nästa år kommer SNÄf att satsa … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötet 2016

Kom med i SNÄf:s styrelse! Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar