Höstmötet 2016

Kom med i SNÄf:s styrelse!

Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening kan även erbjuda en trevlig motvikt till studierna och ett sätt att lära känna studerande från olika fakulteter. SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ordförande

Som ordförande håller du i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Du ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd. Du fungerar även som ansiktet utåt för föreningen tillsammans med styrelsen och håller kontakt till medlemskorporationerna samt deltar i olika möten och evenemang. Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer i delegationen, medlemskorporationerna, Uni och studentpolitiken och så vidare.

Sekreterare

Är du noggrann? Skriver du (för det mesta i alla fall) grammatikaliskt rätt? Som sekreterare ansvarar du för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare:

Är du grym på siffror och är noggrann? Tycker du om pengar? Om svaren är ja är skattis din post! Som skattis är din viktigaste uppgift att se till att föreningen har pengar och att de används på ett ansvarsfullt sätt. För att nå upp till dessa mål är det bra om du vet hur man söker understöd, kan redovisa samt gör upp ett bokslut.

Informatör:

Är du expert på Facebook/Twitter/Instagram? Är du kanske bra på att skriva och formulera dig i text och bild?  Förstår du dig på layout och WordPress? Då ska du ställa upp till informatör! Informatören har hand om SNÄf:s sociala medier och hjälper till att utforma utskick till medlemsföreningarna.

Programansvarig:

Gillar du att vara i festens centrum? Tycker du om att organisera och att planera evenemang? Då är uppgiften som programansvarig för dig! Som programansvarig får du planera och verkställa SNÄf:s evenemang dvs. allt från ost- och vinkväll till brunch och sits, planera maten och dekorationerna och se till att våra medlemmar har bra trevliga och evenemang att gå på.

Kontaktsekreterare:

Skriver du snärtiga mejl? Tycker du om att träffa nya människor? Ställ i så fall upp till kontaktsekreterare! Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna. Kontaktsekreteraren har en mycket viktig uppgift redan i början av året eftersom kontakten till medlemsföreningarna upprättas av den nya styrelsen på vårvintern.

Gulisansvarig:

Gillar du gulnäbbar? Då är posten som gulisansvarig perfekt för dig! Personen som har denna post ansvarar för SNÄf:s gulisaktiviteter. Till uppgifterna hör bl.a. att delta i medlemsföreningarnas gulisintagningar och se till att de vet vad SNÄf är.

Medlemskorporationerna i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf kallas till höstmöte måndagen den 28.11.2016 på Nypolen, Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 4:e våningen. Mötet inleds med granskning av fullmakter kl. 16.00.

Mera information har kommit per mejl och hittas även i FB-evenemanget.

Vi bjuder på mat och dryck.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUS’ styrelseförhandlingar för 2017 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 8.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster.

Detta betyder därmed att SNÄf år 2017 kommer att sitta i opposition med Edistykselliset och HELP. Oppositionens centrala uppgift är att utmana styrelsen.

Utöver personvalen har förhandlingarna resulterat i följande mål för året 2017:

Studentkårens synlighet ökas på alla campus. Styrelsen reder upp för delegationen sina syner på åtgärder och planer för att förverkliga detta.

En vidsträckt utredning av medlemstjänsten angående barnavård utförs. Året 2017 verkställs en utredning, där bredare samarbetsmöjligheter med universitetet, studeranden, andra läroanstalter och staden reds ut. Även elektroniska kommunikationen utvecklas.

Till styrelsens proposition för studentkårens budget för året 2017 görs följande ändringar:
Medlemsavgiften sänks med 2 euro följaktligen: hösten 2017 sänks medlemsavgiften med 1 euro och våren 2018 sänks medlemsavgiften med 1 euro.

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 20 000 euro mer fördelat i budgetens punkt ”Personalkostnader”s underpunkter. Denna reserv kommer att användas till olika projekt, som har att göra med intressebevakning eller också till att frigöra personalresurser till mer intressebevakning.
Till HUS intressebevakning reserveras 10 000 euro mera i punkten påverkningsarbete. Summan riktas enligt behov till påverkningskampanjer eller annan verksamhet, som främjer samhällelig diskussion.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 30 000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultäts- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag.

Styrelsen för året 2017 i enlighet med förhandlingsresultaten:
Laura Luoto, ordförande (HYAL)
Ada Saarinen, vice ordförande (De Gröna vid HUS)
Lauri Linna, ordförande för ekonomidirektionen (Obunden vänster)
Hanna-Maria Häkkilä (Osakunnat)
Mikko Kymäläinen (OSY)
Joel Lindqvist (Obunden vänster)
Elina Nieminen (HYAL)
Matias Nurmi (HYAL)
Elli Saari (HYAL)
Minna Silvennoinen (De Gröna vid HUS)
Minna Suorsa (HYAL)
Riikka Tähkävuori (De Gröna vid HUS)
Andra än ovannämnda ansvarsområden (ordförande HUS Gruppens företagsstyrning) kommer styrelsen att bestämma i sitt konstituerande möte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Delegationsvalsresultat 2016

Hurraa! SNÄf fick tre platser i delegationen: Karin Cederlöf (Codex), Rasmus Olander (Thorax) och Claes Bergh (StudOrg). Totalt fick SNÄf 484 röster. Dessutom var två av våra kandidater i top-6 som fått mest röster av alla 597 kandidater!

Närmare valresultat går att hitta på: http://vaalitulos.hyy.fi/2016/ (på finska).

SNÄf vill tacka alla som röstat samt alla kandidater och valchefer som jobbat hårt!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Får vi presentera: SNÄfs kandidater 2016

img_0210

Publicerat i Förening, Studentkåren | Etiketter | Lämna en kommentar

Delegationsvalet 2016

 

Kandidat i delegationsvalet -jag?!

Studentkåren består av alla studerande vid Helsingfors universitet. Studentkåren har organiserat sig i olika organ som ser till att det ska vara nice att vara studerande. Högsta beslutande organet inom studentkåren är delegationen som består av 60 invalda studerande (jmf. riksdagen). Delegationsval ordnas vartannat år – senast 2014 och nu är det dags igen.

Valet sker den 26-28.10 och 31.10-2.11 och det elektroniska röstningssystemet är öppet  dessa dagar kl. 10-18.  Röstningssystemet måste kunna övervakas så därför är röstningen inte öppen dygnet runt. Alla som är närvaroanmälda vid universitetet får rösta samt ställa upp som kandidater.

Varför ska man ställa upp i delegationsvalet? Jo, för att

  • din förening ska finnas representerat i studentkårens högsta demokratiska forum

  • få lära känna studerande från olika fakulteter

  • få insikter i hur studentkåren och dess koncern fungerar

  • få nyttig erfarenhet av ett förtroendeuppdrag

  • öva på samarbete med olika människor, såväl inom SNÄf som mellan delegationsgrupperna

  • du får studiepoäng

  • vi studerande betalar en studentkårsavgift och du vill vara med och bestämma vad som görs med den

I delegationen representeras studerande av olika delegationsgrupper. Svenska Nationer och Ämnesföreningar är en av dem. Genom att ställa upp i SNÄf:s valring har du möjligheten att representera i SNÄf:s delegationsgrupp. SNÄf:s målsättning i år är att ställa upp 50 kandidater i delegationsvalet samt att få 4 av dessa invalda till delegationen.

SNÄf:s valteman i år är:

Tvåspråkigt – påriktigt!

SNÄf jobbar för att prat ska bli konkreta handlingar. Vi vill ha en levande tvåspråkig omgivning för studerande i Helsingfors. Vi vill dock inte bara bevara, utan även utveckla Svenska språknätverket och vara med och hitta på nya sätt att använda tvåspråkigheten inom studentkåren och Helsingfors universitet.

Svenskspråkiga föreningar – tillsammans är vi SNÄf!

SNÄf representerar nationer, ämnesföreningar och korporationer vid Helsingfors universitet. Vi arbetar därför för att främja din förenings intressen inom Studentkåren. HUS delar i dagens läge ut både verksamhetsunderstöd och lokaler till ett flertal svenskspråkiga föreningar. SNÄf jobbar för att säkra kontinuiteten i föreningarnas utrymmesfördelning. Vi jobbar för att utrymmesfördelningen i framtiden ska vara för 4 år.

Sjung om studentens lyckliga (var)dag?

Studerande ska få känna sig lyckliga i sin vardag. Då gäller att hälsa, inkomst och boende tryggas. SNÄf vill att studentkåren jobbar för att garantera allmän-, tand- och mentalvård på svenska. Utbildningen i Finland ska vara avgiftsfri. Det gäller även “små saker” som utskrivning av studierelaterat material. Studiestödet ska inte försämras. Unicafé och UniSport är bra service för studerande som ännu kan utvecklas.

SNÄf:s valhashtag i år #kivatillsammans !

Anmälning till SNÄf:s valring sker senast den 22.9 kl. 22. I SNÄf:s valring finns olika valförbund som består av olika svenskspråkiga ämnesföreningar och nationer. För att att kunna ställa upp i valet bör man vara närvaroanmäld senast den 15.9.2016. Du får noggrannare instruktioner om hur du ställer upp som kandidat genom att kontakta valchefen för den förening eller nation du vill ställa upp i. Gällande frågor kring valet får man också kontakta SNÄf:s valchef Rita Härmälä på rita.harmala@helsinki.fi eller per telefon på +358 40 7605739.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar