SNÄf med i bildandet av HUS:s styrelse 2016

HUS:s styrelseförhandlingar för år 2016 har kommit till sitt slut

I styrelseförhandlingarna har man 11.11.2015 kommit fram till ett beslut, varigenom styrelsen bildas av  Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä, Edistykselliset, HELP, Opiskelijademarit OSY, Osakuntalainen edustajistoryhmä och Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp.

Dessa grupper vill tacka alla grupper samt deras förhandlare som deltog i styrelseförhandlingarna för ett öppet och flexibelt förhållningssätt till förhandlingarna. Då grupperna i sakfrågorna var nära varandra fann man snabbt en styrelsebotten. De principiella målsättningarna för nästa års styrelse kan beskrivas som följer: man strävar efter en studentkår

 • vars intressebevakning är målinriktad och ger resultat

 • som med en långsiktig ekonomisk planering garanterar sin egen och medlemsföreningars verksamhetsförutsättningar

 • som når sin medlemskår, förstår den och förmår sig binda sina medlemmar till sin verksamhet

I förhandlingarna kom man också överens om några mera detaljerade mål för år 2016:

 • Man satsar speciellt på arbetslivsärenden och trespråkighet. Detta tas i beaktande i fördelandet av styrelsemedlemmarnas ansvarsområden samt i planerandet av verksamheten

 • Ett mått för att nå sin medlemskår är att i delegationsvalet nå en röstprocent över 40%. Detta strävar vi efter!

 • I nästa års budget görs följande förändringar:

  • Medlemsavgiften höjs med 1€ istället för 1,5€

  • I målprogrammet omnämnda huvudmålet att nå sin medlemskår finansieras totalt med 10 000 euro

  • Från World Student Capital-utgifterna skär man 5000€

  • Från delegationens möteskostnader skär man 3000€ genom att minska på mängden delegationsmöten som hålls vid de olika kampusen

  • Resekostnader för intressebevakningen skärs med 3000€

 

I enlighet med förhandlingsresultatet kommer styrelsesammansättningen 2016 att se ut som följer:

Susanna Jokimies, ordförande (HYAL)

Crista Hämäläinen, viceordförande(HELP)

Aapeli Piesala, ordförande för ekonomidirektionen (Osakunnat)

Tarik Ahsanullah (Edistykselliset)

Noora Eilola (Osakunnat)

Timo Jääskeläinen (HYAL)

Maria Loima (OSY)

Laura Luoto (HYAL)

Rasmus Olander (SNÄf)

Antti Pollari (Osakunnat)

Henna Pursiainen (HYAL)

Santeri Velin (HYAL)

 

Å delegationsgruppernas vägnar,

Aarni Suvitie

Förhandlare, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä

Otto Meri

Förhandlare, Edistykselliset

Iiro Kauma

Förhandlare, HELP

Elisa Gebhard

Förhandlare, Opiskelijademarit OSY

Matti Lehto

Förhandlare, Osakuntalainen edustajistoryhmä

Heidi Enbacka

Förhandlare, Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf representanter inom HUS och HUS Gruppen år 2015

SNÄf representanter inom Studentkåren vid Helsingfors universitet och HUS Gruppen under år 2015 är:

HUS ekonomidirektion 

Paula Palin (paula.palin(at)helsinki.fi)

Unicafés styrelse: 

Elin Andersson (elin.andersson(at)helsinki.fi

HUS Gruppens förvaltningsråd

Hugo Pipping (hugo.pipping(a)helsinki.fi)

 

 

Publicerat i Studentkåren | Lämna en kommentar

SNÄf:s styrelse 2015

SNÄf har valt styrelse för år 2015!

Ordförande: Paula Palin
Skattmästare: Claes Bergh
Sekreterare: Max Åström
Informatör: Emma Nippala
Programansvarig: Alexander Karlman
Övrig styrelsemedlem: Martina Forsman
Övrig styrelsemedlem: Pauliina Perkonoja

Mötet gav styrelsen 2015 rätt att komplettera styrelsen med max. 3 nya styrelsemedlemmar under sitt konstituerande möte. Om du är intresserad att sitta med i nästa års styrelse är det bara att kontakta styrelsen på snaf-styrelse(at) helsinki.fi

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf:s delegationsgrupp 2015

10001048_10152777572888252_9203751253704046529_oHeidi Enbacka, Ordförande

Heidi heter jag och studerar utbildningssociologi och -politik vid institutionen för beteendevetenskaper. Jag har varit och till viss del ännu är aktiv i föreningar som StudOrg, Habitus, Lyran, Politicus, Vasa nation och Studentteatern. Inom studentpolitiken brinner jag för att förbättra samarbete över språkgränser och att HUS:s utrymmen främst skall vara till för dess föreningar!

Rasmus Olander, Viceordförande

10258140_10152777580273252_5989041195670801757_oJag heter Rasmus, 22-årig medicine kandidat från Sibbo.
Jag började mina studier 2011 då jag skrev in mig i
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Efter ett år bytte jag fakultet och påbörjade mina studier i Mejlans.

Under min studietid har jag fungerat som ordförande för ÖstraFinlands Nation samt innehaft ett flertal poster i Medicinarklubben Thorax. Utöver det hann jag även ta del av Spektrums programutbud under mitt första studieår. På riksplanet har jag verkat inom Svenska Studerandes Intresseförening där jag suttit två år i styrelsen. Inkommande år kommer jag även att sitta som styrelseledamot i Finlands Medicinarförbund.

Mig står två ärenden speciellt nära. Det första är studenthälsans service som måste bevaras även i framtiden. Detta är speciellt relevant med tanke på social- och hälsovårdsreformen som riksdagen nu behandlar. Det andra är tvåspråkigheten, som måste förbli levande vid studentkåren. Dessa saker vill jag arbeta för.

 

10679765_10152777577673252_1006389717265394636_oEmma Grönroos, Viceordförande

Mitt namn är Emma och jag är en 24-årig femte årets juris studerande. Jag har varit studerandeaktiv sedan mitt gulisår 2010, och bland annat fungerat som fakultetrådsmedlem vid juridiska fakulteten och som ordförande för min ämnesförening Juristklubben Codex rf. För tillfället verkar jag som studerandeaktiv vid Finlands Juristförbund, bl.a. som medlem i förbundets delegation och studerandeutskott.

I studentkårens delegation vill jag arbeta för att främja studentkårens tvåspråkighet och studerandenas jämlikhet och rättvisa i största allmänhet. Vi ska sträva för att försäkra den service som HUS idag erbjuder enskilda studeranden för att hjälpa till i vardagen. HUS som Finlands största studentkår bör även ta en aktiv roll i att främja viktiga frågor i vårt samhälle, speciellt då de berör studierelaterade ärenden.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tvåspråkigheten vid Studentkåren måste bevaras

Studentkåren vid Helsingfors universitet beslöt på fredag 31 oktober att slopa tvåspråkighetsutskottet vid kåren. Motiveringen var att utskottet inte fungerade. Istället meddelade man att kåren funderar på en samarbetsgrupp för de svenskspråkiga. Detta beslut kom enbart på finska.

Utskottet har varit aktivt sedan 90-talet och har verkat för att bevara en tvåspråkig kultur i en allt mera förfinskad kår. Vissa år har deltagarantalet inte varit jättestort, men för de som har deltagit, både finsk- och svenskspråkiga, har utskottets arbete varit viktigt. Förra året ordnade utskottet bland annat debatttillfället ”Ärsyttävä kaksikielisyyskeskustelu” med tankesmedjan Magma, samt startade en diskussion om en trespråkig kalender, vilket förverkligades i år. Nu har utskottet ej varit lika aktivt och därför kom Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) med en utvecklingsplan för utskottet. Flera av våra medlemsföreningar meddelade att de kunde ha permanent representation på plats i utskottet för att trygga dess verksamhet. Trots detta valde kåren att slopa utskottet.

Tvåspråkighetsutskottet är en stark symbol för en aktivt tvåspråkig studentkår vid Helsingfors universitet och en nedgradering till en samarbetsgrupp är ett klart ställningstagande från kårens sida. Dessutom kommer en samarbetsgrupp för enbart svenskspråkiga att isolera dessa tvåspråkighetsfrågor från kårens övriga verksamhet – dessa är även frågor där studentkårens stöd skulle behövas. Det är även ytterst beklagligt att det goda samarbetet och arbetet som främjat en levande tvåspråkighet vid kåren som skett i utskottet mellan både svenskspråkig och finskspråkiga studerande skall gå förlorat.

Denna vecka firar vi den svenska veckan i Finland. I ett samhälle som är allt mera negativt inställt till flerspråkighet är Studentkårens styrelses beslut om att slopa tvåspråkighetsutskottet en stor besvikelse för SNÄf och våra medlemsföreningar. Vi vädjar att beslutet ska omprövas och att vi även i fortsättningen har möjlighet att studera vid ett universitet med en aktivt tvåspråkig studentkår.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar