Ordförandes hösthälsning!

Hösten har kommit igång och de nya gulisarna har hittat med i studielivet genom en ämnesförening, nation eller kanske genom någon annan studentorganisation. De flesta gulisintagningar är förbi och höstens vardagsrutiner har börjat rulla på, eller så mycket rutiner som det kan bli i ett varierande studieliv. Även i höst blir det sitsar, varvat med studier, seminarier och årsfester bland SNÄf:s medlemskorporationer.

Höstens program i SNÄf kommer att bestå av den traditionella Ost & Vinkvällen på Nypolen 24.10. en Sits 17.11 samt Julglögg med valmöte 11.12. Till alla evenemang är medlemmar av SNÄf:s medlemskorporationer hjärtligt välkomna med dvs. är du medlem av en svenskspråkig ämnesförening eller nation vid Helsingfors universitets studentkår är det stor sannolikhet att din organisation är med i SNÄf (om du är osäker kan du kolla här i listan).

SNÄf börjar även småningom leta efter nästa års aktiva: både styrelse och funktionärer. Därför, om du har minsta intresse för att vara med och påverka studerandes vardag eller med och ordna tvärvetenskapliga evenemang för studerande från olika nationer och fakulteter ber jag dig vänligen ta kontakt med någon i styrelsen. Alla från gulis till gamyl är hjärtligt välkommna med i SNÄf:s verksamhet. I samband med vår Ost och vinkväll hålls ett öppet SNÄf styrelsemöte där du kan delta om du blev nyfiken på vad vi håller på med. På valmötet 11.12 väljs den nya styrelsen. Utöver årets poster: ordförande, sekreterare, skattmästare, programansvarig, kontaktsekreterare, gulisansvarig och alumnansvarig kommer vi även att välja en valchef samt årsfestmarskalkar och funktionärer.

I år blir det äntligen dags för SNÄf sits den 17.11! Det har gått ett tag sedan SNÄf:s senaste sits: Hollywoodsitsen, men nu är det igen dags att träffa gamla och nya bekantskaper från olika nationer och studieinriktningar.

På SNÄf:s agenda för hösten finns även att fortsätta utveckla alumninätverket i samarbete med Helsingfors universitets alumner. Vi hade en lyckad första träff med alumnerna på Pjazza och det var roligt att se att så många tidigare SNÄf aktiva ännu vill vara med!

Hoppas att du får en riktigt skön höst och att vi ses på något av SNÄf:s evenemang!

Emilia Granqvist
Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf
Ordförande

Too long, didn´t read:
24.10            Ost & Vinkväll med öppet styrelsemöte
17.11             SNÄf Sits
11.12             Julglögg & Höstmöte

Kom med i SNÄf:s verksamhet 2018: Ta kontakt med någon i styrelsen!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ordförandes sommarhälsning!

Vi har i år igen haft en aktiv vår och arbetat hårt för att utveckla svenskspråkiga studerandes möjligheter i studentkåren. På grund av dagens samhällsklimat kan man konstatera att det blivit allt viktigare att som svenskspråkig vara uppmärksam. SNÄf:s verksamhet är ofta ”undercover”, vilket gör att den inte syns så mycket utåt. Därför har vi i år satsat mer på rebranding, för att göra SNÄf mer synligt och tillgängligt för medlemmarna.

SNÄf är det förenande taket över majoriteten av de svenskspråkiga organisationerna vid HUS och vi vill fortsätta utveckla samarbete mellan medlemmarna. Därför har vi även besökt flertalet av medlemsorganisationerna och diskuterat hurdan roll de anser att SNÄf borde ha.

SNÄf har under vårterminen arrangerat evenemang som bl.a. en Tahlo utbildning i samband med vårmötet, en sushikväll och den traditionella vårbrunchen. I samband med brunchen utlyste vi en hashtagtävling där det vinnande bidraget blev #snäffetbättre.

Vår delegationsgrupp har sedan höstens lyckade delegationsval arbetat flitigt med ett flertal frågor. Som exempel kan nämnas The Linjepappret, där studentkåren har som mål att sammanfatta sin verksamhets viktigaste riktlinjer.

I år återuppstod även HUS Tvåspråkighetsutskott, så om du t.ex. är intresserad att lära känna studentkåren lite bättre uppmanar jag dig varmt att ta det första steget och gå med i deras Facebookgrupp. För tillfället letar styrelsen också efter årsfestmarskalkar till SNÄf:s årsfest nästa vår. Om du vill planera år 2018:s finaste bal, tag då modigt kontakt och anmäl intresse till SNÄf:s styrelse!

Tack för den här fantastiska våren och ett stort tack till alla medlemmar för det goda samarbetet. På hösten fortsätter vi bl.a. med utvecklingen av alumniverksamheten och gulisintagningarna.

Ha en skön sommar bästa Snäffisar!

Emilia Granqvist
Ordförande

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf:s styrelse 2017

Den nya styrelsen har konstituerat sig 13.1.2017 och består av:

 • Emilia Granqvist, ordförande
 • Ida Niemi, sekreterare
 • Otto Lindblom, skattmästare samt vice ordförande
 • Theodora Nyberg, kontaktsekreterare
 • Viola Mickos, informatör
 • Janne Helaskoski, programansvarig
 • Emma Heikkilä, gulis- och alumnansvarig

Den gamla styrelsen 2016 tackar för det gångna året!

 • Pauliina Perkonoja, ordförande
 • Heidi Enbacka, sekreterare
 • Robin Ollus, skattmästare samt vice ordförande
 • Jessica Karlsson, programansvarig
 • Rita Härmälä, valchef
 • Emilia Granqvist, kontaktsekreterare samt gulisansvarig

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötets resultat

SNÄf hade sitt stadgeenliga Höstmöte den 28.11.2016 på Nypolen.

Kort om de viktigaste besluten som fattades:

 • medlemsavgiften behålls som 0 (noll) euro.
 • verksamhetsplanen och budgetplanen för 2017 godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag utan förändringar. Nästa år kommer SNÄf att satsa speciellt på marknadsföring och layout.
 • Mötet valde efter omröstning en ny styrelse för 2017:

Ordförande: Emilia Granqvist (StudOrg, Statsvett, Lyran, Nylands Nation)

Sekreterare: Ida Niemi (Studorg)

Skattmästare: Otto Lindblom (Spektrum)

Kontaktsekreterare: Theodora Nyberg (Thorax)

Informatör/ansvarig för sociala medier: Viola Mickos (StudOrg)

Anna Sundman från Studentmissionen valdes under mötet till programansvarig, men hon har efteråt avsagt sig sin ansvarspost. Detta innebär att SNÄf ännu söker en

 1. Programansvarig
 2. Gulis- och alumnansvarig

Ifall du är intresserad av någon av dessa poster, ta modigt kontakt på snaf-styrelse(at)gmail.com eller ryck någon av styrelsemedlemmarna i ärmen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötet 2016

Kom med i SNÄf:s styrelse!

Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening kan även erbjuda en trevlig motvikt till studierna och ett sätt att lära känna studerande från olika fakulteter. SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ordförande

Som ordförande håller du i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Du ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd. Du fungerar även som ansiktet utåt för föreningen tillsammans med styrelsen och håller kontakt till medlemskorporationerna samt deltar i olika möten och evenemang. Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer i delegationen, medlemskorporationerna, Uni och studentpolitiken och så vidare.

Sekreterare

Är du noggrann? Skriver du (för det mesta i alla fall) grammatikaliskt rätt? Som sekreterare ansvarar du för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare:

Är du grym på siffror och är noggrann? Tycker du om pengar? Om svaren är ja är skattis din post! Som skattis är din viktigaste uppgift att se till att föreningen har pengar och att de används på ett ansvarsfullt sätt. För att nå upp till dessa mål är det bra om du vet hur man söker understöd, kan redovisa samt gör upp ett bokslut.

Informatör:

Är du expert på Facebook/Twitter/Instagram? Är du kanske bra på att skriva och formulera dig i text och bild?  Förstår du dig på layout och WordPress? Då ska du ställa upp till informatör! Informatören har hand om SNÄf:s sociala medier och hjälper till att utforma utskick till medlemsföreningarna.

Programansvarig:

Gillar du att vara i festens centrum? Tycker du om att organisera och att planera evenemang? Då är uppgiften som programansvarig för dig! Som programansvarig får du planera och verkställa SNÄf:s evenemang dvs. allt från ost- och vinkväll till brunch och sits, planera maten och dekorationerna och se till att våra medlemmar har bra trevliga och evenemang att gå på.

Kontaktsekreterare:

Skriver du snärtiga mejl? Tycker du om att träffa nya människor? Ställ i så fall upp till kontaktsekreterare! Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna. Kontaktsekreteraren har en mycket viktig uppgift redan i början av året eftersom kontakten till medlemsföreningarna upprättas av den nya styrelsen på vårvintern.

Gulisansvarig:

Gillar du gulnäbbar? Då är posten som gulisansvarig perfekt för dig! Personen som har denna post ansvarar för SNÄf:s gulisaktiviteter. Till uppgifterna hör bl.a. att delta i medlemsföreningarnas gulisintagningar och se till att de vet vad SNÄf är.

Medlemskorporationerna i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf kallas till höstmöte måndagen den 28.11.2016 på Nypolen, Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 4:e våningen. Mötet inleds med granskning av fullmakter kl. 16.00.

Mera information har kommit per mejl och hittas även i FB-evenemanget.

Vi bjuder på mat och dryck.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar