Ställ upp i SNÄf:s styrelse 2019!

Att sitta i SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet utanför sin egen ämnesförening och hur Studentkåren fungerar. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening erbjuder motvikt till studierna och skapar nätverk över fakultetsgränserna.

SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Samtliga poster passar även för dig som inte har någon tidigare styrelseerfarenhet, SNÄf har ett aktivt stöd av tidigare styrelser. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ställ upp, du behövs! Intresseanmälningar tas emot på snaf.styrelse(at)gmail.com. Den nya styrelsen väljs på föreningens höstmöte den 12.12.2018 kl 18 i Studentkårens lokal, salen Wilhelmsson! I samband med mötet bjuder SNÄf även alla sina medlemskorporationer på julglögg!
Välkomna!

Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. har 9.11.2018 lediganslagit nedanstående poster.

Ordförande
Ordförande håller i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Ordförande ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd.
Studentkåren ordnar varje år utbildning för nya ordförande i början av året!

Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare
Skattmästaren håller koll på föreningens tillgångar, gör upp budgeter och ansvarar för att de följs. Skattmästaren ansöker om understöd och får även lära sig grunderna i bokföring och redovisning.

Informatör
Ifall du tycker om att hålla omvärlden ajour via sociala medier är det här en post för dig. Informatören ansvarar för SNÄf:s sociala medier: Facebook, Instagram, och snaf.fi.

Programansvarig
Gillar du att ordna programkvällar, sitsar och liknande? Tillsammans med ditt programutskott ordnar ni evenemang för SNÄf:s medlemskorporationer!

Programutskott
Tillsammans med programansvariga jobbar ni för att verkställa evenemangen! Det kan vara dekorationer, matlagning, eller annat festfix!

Gulisansvarig
Gulisansvariga är som SNÄf:s egna tutor. Du deltar på medlemskorporationernas olika gulisintagningar/evenemang på hösten och informerar de nya första årets studerandena om SNÄf. Men ingen fara, du behöver inte delta på alla evenemang, utan har hjälp av din styrelse!

Kontaktsekreterare
Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna.

Alumnansvarig
Till posten som alumnansvarig hör att hålla kontakten med tidigare SNÄf aktiva t.ex. genom att arrangera evenemang för dessa samt leta efter fler alumner i studentkårens arkiv. Därtill får man träffa en massa intressanta personer, alumner som samarbetspartners och andra SNÄffisar på SNÄf:s övriga evenemang!

Visste du att Svenska Nationer och Ämnesföreningar förr förkortades SveNÄ?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf:s valteser 2018

Om inte du prioriterar svenskan, vem gör det?
#SNÄFFETBÄTTRE

Universitet

Studentkåren vid Helsingfors universitet finns till för studenterna och arbetar för att universitetets strukturer skall fungera. Studentkåren är den instans som väljer studentrepresentanter till universitetets olika beslutsfattande organ, såsom utbildningsprogrammens ledningsgrupper, fakultetsråden och universitetskollegiet.

SNÄf jobbar för att kåren skall lyfta fram de problem som uppstått i samband med Stora hjulet och att universitetet ser till att den svenska servicen fungerar på campus. SNÄf vill också lyfta fram tentpraxis på fakulteterna – alla studenter har rätt till en anonymiserad tent på svenska eller finska som rättas inom en rimlig tid.

Svenskspråkiga föreningar

SNÄf utgörs av nationer, ämnesföreningar och korporationer vid Helsingfors universitet. Studentkåren understöder föreningar med bl.a. bidrag, utrymmen och utbildningar. Tyvärr huserar flera föreningar i samma utrymmen i dagsläget och det är ofta svårt att hitta lediga kvällar för evenemang, och studentkåren erbjuder utrymmen för endast två år i taget.

SNÄf arbetar därför för att studentkåren i framtiden skall ha fler utrymmen för föreningar samt för att utrymmesfördelningen skall vara fyra år. Utöver detta jobbar SNÄf för att kåren också tar i betraktande föreningar med egna lokaler då kåren utvecklar sitt utbud av tjänster.

Vardag

Studentkåren syns i allas vår vardag, och erbjuder t.ex. boende via HOAS, billiga luncher via Unicafé och sjukvård via Studenthälsan. Dessutom samarbetar kåren med universitetet, som bl.a. erbjuder UniSport, bibliotek och studiepsykologer.

SNÄf arbetar för att vardagen skall vara så enkel som möjligt. Framförallt skall det vara lätt att få tid till Studenthälsan och dessutom få betjäning på svenska. SNÄf jobbar aktivt för att kåren starkt skall lyfta fram vikten av god fysisk och psykisk hälsa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SNÄf:s kandidater i delegationsvalet 2018

Här nedan hittas Svenska Nationer och Ämnesföreningars kandidatlista. Kom ihåg att rösta på https://vaalit.hyy.fi/ mellan kl. 10.00 och 18.00 antingen, 31.10.-2.11.2018 eller 5.11.-7.11.2018.

Codex-Thorax
180 Ahlström, Fredrik
181 Cederlöf, Karin ’Karzza’
182 Folger, Daniel
183 Härmälä, Rita
184 Liimatainen, Nora
185 Lindbäck, ’H-J’
186 Lång, Karolina
187 Nyberg, Teddi
188 Pipping, Hugo A.
189 Sjöberg, Nicolas
190 Stenbäck, Andreas
191 Tolonen, Joonas
192 Wallgren, Ville

Nationerna
193 Aalto, Eira
194 Back, Lovisa
195 Brummer, Saga
196 Ermala, Thomas
197 Granqvist, Emilia
198 Hammarberg, Linnéa
199 Henriksson, Sebastian
200 Hägglund, Penny
201 Högel, Caroline
202 Karlman, Alexander
203 Karlsson, Jessica
204 Korhonen, Isabella
205 Koskela, Calle
206 Lindén, Vera
207 Olander, Rasmus
208 Palmgren, Tobias
209 Sjöblom, Linda
210 Sjölund, Stefan
211 Vuorijoki, Anders
212 Westerholm, Antonia
213 Wik, Julia

StudOrg
214 Alperi, Camilla
215 Ekelund, Mirjam Mima
216 Eriksson, Robert
217 Heimbürger, Tua
218 Hätinen, Annika
219 Johansson, Peggy
220 Laitinen, Jesper
221 Larjanko, Leo
222 Lindfors, Matilda
223 Mickos, Daniel
224 Mickos, Viola ’Vipsu’
225 Perkonoja, Pauliina
226 Piippo, Emmi
227 Thilman, Alex ’Sash’
228 Westerlund, Elin
229 Åström, Amanda

Ämnesföreningarna
230 Fellman, Aslak
231 Grünn, Ida
232 Heikkilä, Emma
233 Helaskoski, Linda
234 Lindblom, Otto
235 Olander, Viktor
236 Piesala, Aapeli
237 Still, Sonja
238 Sundström, Ester
239 Weckman, Mikaela

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar